สำหรับครู
 username
 password
 
  สมัครผู้ใช้สำหรับครู
 
 สำหรับผู้ปกครอง
 username
 password
 
username= เลขประจำตัวนักเรียน
password= 13หลัก ปชช. ของนักเรียน
 
  หน่วยงานการศึกษาในเพื้นที่

 

   ประกาศ
 

           แบบฟอร์ม กรอกรายชื่อนักเรียน ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557" กรุณาส่งไฟล์มายัง อีเมล์ bskcr.1036@gmail.com ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรับเกียรติบัตร 

           ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ E-student ฐานข้อมูลนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
                     - สำหรับครูที่ไม่เคยสมัครและต้องการสมัคร ดาวน์โหลด รายละเอียด               
                     - สำหรับครูที่ลืมรหัสผ่าน (Password) ดาวน์โหลด รายละเอียด

           ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน  งานส่งเสริมการเรียนการสอน และงานอื่นๆ  ประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม 

          ประกาศผลการสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ คลิกพิมพ์เกียรติบัตร

 

 
 
 

 e-Networks โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  e-Networks เชียงราย เขต 1
   ผลงานวิชาการ
 
 
หนังสือราชการจาก สพฐ.

 

  เว็บการศึกษา
 
 
 
 

 


 

 

 


 
 
 
e
 
 
 
 
 
  ภาพกิจกรรม

 

สื่อออนไลน์

สาระความรู้

 
 
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.