สำหรับผู้ปกครอง     สำหรับครู
 username
 password
 
username=
เลขประจำตัวนักเรียน
password=
13หลัก ปชช. ของนักเรียน
 
 username
 password
 
  สมัครผู้ใช้สำหรับครู
  ลืมรหัสผ่าน