อบรมเครื่องบินบังคับมือ นายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ )บันทึกภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนบ้านสันโค้งฯเรื่อง : อบรมเครื่องบินบังคับมือ นายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ )บันทึกภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนบ้านสันโค้งฯ

 


      นายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์ )บันทึกภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนบ้านสันโค้งฯที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมการประดิษฐ์เครื่องบินบังคับมือ จากผู้สมัครทั่วประเทศเหลือเพียง 30คนเท่านั้นก่อนให้โอวาทซึ่งจะออกเดินทางไป สถานที่อบรม ณ กทม.วันที่ 26 ก.ค.55(คุณครูฉวีวรรณ ปัญญา/ภาพ/ข่าว)


 


โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.